وزیر امور خارجه قطر گفت که خواسته های کشورهای تحریم کننده قطر برای از سرگیری روابط خود با دوحه، واقعی و قابل اجرا نیست.العالم قطر

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در دوحه گفت: فهرست خواسته ها واقعی نیست، و نمی توان آن را اجرا کرد. شروط این فهرست در ارتباط با تروریسم نیست بلکه سرکوب آزادی بیان به شمار می رود.

وی تاکید کرد: هیچ راه حلی به جز نشستن بر سر میز مذاکرات وجود ندارد.

مصر، عربستان، امارات و بحرین کشور قطر را تحریم کرده و در مقابل از سرگیری روابط خود و لغو تحریم، خواستار برآورده شدن یک سری خواسته ها شده اند.

دولت قطر پاسخ خود به این خواسته ها را از طریق کویت به کشورهای تحریم کننده داده است، و آنها هم اکنون درحال بررسی آن برای اعلام نظر هستند.

۶