ستاد اطلاع رسانی جنگ در فرماندهی عملیات مشترک عراق، نقشه جدیدی را از مناطق آزادشده در بخش قدیمی شهر موصل منتشر کرد.العالم – عراق

به گزارش خبرنگار شبکه العالم در عراق، در این نقشه، رنگ سبز بیانگر مناطق آزاد شده، رنگ قرمز مناطق درگیری و ممنوع، و رنگ خاکستری مناطق تحت کنترل داعش است.