سخنگوی وزارت امورخارجه قزاقستان تأکید کرد که اکنون تمرکز بر نقشه های مناطق کاهش تنش است.العالم – سوریه

خبرنگار اعزامی شبکه العالم روز چهارشنبه از آستانه گزارش داد، بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان، اکنون در نشست آستانه تمرکز بر تعیین محدوده نقشه های مناطق کاهش تنش می باشد.

بر اساس گزارش خبرنگار العالم، جلسه پایانی ساعت ۴ به وقت محلی آستانه برگزار می شود، و کنفرانسی مطبوعاتی برای ارائه خلاصه ای از توافقها و نتایج برگزار خواهد شد.

نشست آستانه صبح دیروز با حضور همه طرفهای شرکت کننده در این مذاکرات، آغاز شد.

“علی حیدر” وزیر آشتی ملی سوریه درباره این نشست گفت: ساختار ژنو درباره حل و فصل اوضاع سوریه را نمی توان با ساختار آستانه از جنبه موثر بودن در فرایند آشتی مقایسه کرد زیرا آستانه در این فرایند موثر بود.