رسانه های ترکیه، ویدئویی را از شب خونین کودتای ناکام ترکیه در ۱۵ ژوئیه سال گذشته منتشر کردند که در آن نظامیان ترک، به طور مستقیم به سوی مردم گلوله شلیک می کنند.