سومین جلسه دادگاه دو متهم پرونده نفتی فردا ( یکشنبه) برگزار می شود.العالم- ایران 

سومین جلسه دادگاه (م.ش) متهم ردیف دوم و (ح.ف.ه) متهم ردیف سوم پرونده نفتی فردا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار می شود.

جلسه اول و دوم دادگاه این متهمان روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر برگزار و بعد از قرائت کیفر خواست پرونده متهم ردیف دوم، برگزار شد.

متهم ردیف دوم نفتی در جلسات اول و دوم دادگاه به ارائه دفاعیات خود پرداخت که ادامه این جلسه به یکشنبه ۲۵ تیر موکول شد.

خبرگزاری صدا و سیما