یک مهاجم به گروهی از مردم در لندن حمله کرد و احتمال می رود از اسید در این حمله استفاده کرده باشد.العالم – اروپا

به گزارش اسپوتنیک، شب گذشته در خیابان بالاردز-رود در شرق لندن یک مورد حمله به پلیس گزارش داده شد. دو مرد سعی داشتند با تهدید به پاشیدن محلولی سمی موتورسیکلت پدالی او را به سرقت ببرند. صاحب موتور که در نتیجه محلول سمی مصدوم شده بود را به بیمارستان منتقل کردند، اما پس از مدت کوتاهی وی مرخص شد. یک شبانه روز قبل از این حادثه نیز پنج مورد حمله با اسید در بریتانیا گزارش شده بود.

اولین مصدوم این حادثه مالک یک موتورسیکلت بود و دو ناشناس با پاشیدن محلول اسید به صورتش از او سرقت کردند. پس از آن مهاجمان یک موتورسیلکت دیگر را به سرقت بردند. صاحب این موتورسیکلت بستری شد، اما خطری جانش را تهدید نمی کند.

به گفته پلیس، در این حملات چهار تن مصدوم شده اند. یکی از آنها دچار سوختگی شدید شده است و احتمال می رود که مهاجمین دو نوجوان باشند.