نخست وزیر پیشین انگلیس گفت؛ ضروری است برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) اتفاق نیفتد.العالم – اروپا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در گفتگو با اسکای نیوز گفت به نظر من اکنون امکان این هست که برگزیت اتفاق نیفتد و انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نشود. به نظر من کاملا ضروری است که چنین اتفاقی نیفتد زیرا فکر می کنم هر روز شواهد تازه  ای را می بینیم که برگزیت از نظر اقتصادی و سیاسی به ما لطمه می زند. به نظر من افکار عمومی درباره برگزیت در حال تغییر است.

بلر ادامه داد: سال گذشته همین موقع ما بیشترین سرعت رشد اقتصادی را در گروه هفت داشتیم اما اکنون سرعت رشد اقتصادی ما در گروه هفت کمترین است. نسبت پس اندازهای ما در پنجاه سال گذشته کمترین است.

وی افزود: جامعه بین المللی سرمایه گذار تقریبا دیدی منفی به ما پیدا کرده است و ارزش پول ما نیز ده تا بیست درصد کاهش داشته است. برای مثال سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی سی درصد کاهش یافته است. استانداردهای زندگی مردم رشد نکرده است. این وضعیت لطمه ای جدی به ما می زند.