شش کشور عربی از فیفا خواسته اند که میزبانی قطر در جام جهانی فوتبال را به دلیل آنچه "حمایت از تروریسم" نامیده شده، لغو کند.العالم – آسیا

رییس فدراسیون جهانی فوتبال "فیفا" تاکید کرد که 6 کشور عربی از فیفا خواسته اند میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال را به دلیل "حمایت این کشور از تروریسم" لغو کرده و این رویداد عظیم ورزشی را در یک کشور صالح دیگر غیر از قطر، برگزار نماید.

جیانی اینفانتینو افزو: کشورهای عربستان سعودی، یمن، موریتانی، امارات، بحرین و مصر بر اساس ماده ۸۵ اساسنامه فیفا درباره لغو برگزاری جام در شرایط غیر قابل قبول، این درخواست را مطرح کردند.

وی ادامه داد: کشورهای مزبور تاکید کردند اگر فیفا با این درخواست مخالفت کند پیشنهاد دیگری را به کشورهای عضو مطرح می نمایند تا موافقت آنان برای لغو میزبانی قطر را کسب کنند.

جیانی تصریح کرد که این کشورها به شدت به فیفا درباره پیامدهای امنیتی خطرناکی که تهدیدکننده جان ورزشکاران و تماشاچیان است؛ آن هم در قطر که "دژ مستحکم تروریسم افراطی است"، هشدار داده اند.       

وی پیرامون امکان تسلیم شدن فیفا در برابر این خواسته ها گفت که ساز و کار قانونی فیفا و اساسنامه داخلی آن با شفافیت درباره این مشکل سخن گفته است، اما باید تا زمان برگزاری نشست بعدی فیفا صبر کنیم.    

جیانی همچنین گفت که انتقال میزبانی جام جهانی فوتبال از یک کشور به کشوری دیگر عجیب نیست مانند سال ۱۹۸۶ که مکزیک به جای کلمبیا برای برگزاری جام جهانی فوتبال آن سال انتخاب شد.    

۲۰۶