پس از گذشت 5 روز از اعلام آزادسازی موصل، فرماندهی عملیات مشترک عراق از دستگیری بیش از 250 تروریست داعشی در موصل خبر داد.العالم ـ عراق

ستاد اطلاع رسانی جنگ وابسته به فرماندهی عملیات مشترک عراق تاکید کرد: نیروهای امنیتی بیش از ۲۵۰ داعشی از جمله برخی از سرکردگان آنها را که در تونلهای موصل پنهان شده بودند، دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی پیش از این تعداد زیادی از تروریستهای داعشی و نیز سرکردگان آنها را که از طریق رودخانه دجله در حال فرار از کرانه راست موصل بودند، به قتل رساندند.

۲۱۰